Sesonger under en vekslende stjerne

Poet Kjell Anders Hotvedt og fotograf Oddbjørn Austevik kommer til Stuntscenen i år for å snakke om deres felles bokprosjekt “Sesonger under en vekslende stjerne” og den kunstneriske tilnærmingen til naturen på naturens premisser. De vil samtale om hvordan de gjennom kunsten oppnår en fenomenologisk tilnærming til naturen og på den måten forsøker å la naturen snakke i stedet for å fortelle naturen hva den er, og om hvordan dikt og fotografi kan snakke sammen og tilføre hverandre en større dybde. Mer konsist og esoterisk formulert: “Hei, wu weien går!

Vi bryr oss om ditt personvern, og benytter bare nødvendige og funksjonelle informasjonskapsler.  Les mer