Debatt: «Sense and sensitivity»

Er sensitivitetslesning respekt eller sensur? Hva skjer når vi endrer en tekst for å tekkes vår tids normer og verdier. Aktualiserer vi teksten eller hvisker vi ut fortiden? Hvor går grensen for hva og hvor mye vi kan endre før teksten fremstår annerledes enn den var ment som? Skal vi beskyttes mot fortidens verdisyn eller står vi da i fare for å ikke kunne lære av historien? Er det forskjellige regler for ulike typer litteratur og hva med forfatterens selvbestemmelsesrett over egen tekst? Møt språkforsker Helene Uri, krimforfatter Tom Egeland og Kjetil S Jørve fra Tiden Norsk forlag i debatt om sensitivitet, krenkelse, respekt, sensur, åndsverk og tekstens hellighet. Ordvert er Ida Lødemel Tvedt.

Vi bryr oss om ditt personvern, og benytter bare nødvendige og funksjonelle informasjonskapsler.  Les mer