Hjernesaker

Hjernen er arnestedet til kreativiteten og den kognitive utviklingen. En samtale om vårt mest komplekse organ. Med Hilde Østby og Roar Pedersen.

Vi bryr oss om ditt personvern, og benytter bare nødvendige og funksjonelle informasjonskapsler.  Les mer